Rodzynki i mieszanka studencka HAPS z Żabki - GIS ostrzega

GIS: mieszanka studencka i rodzynki wycofane. Zawierają groźny pestycyd!

Ostrzeżenie GIS dotyczące żywności. Do sklepów Żabka trafiła mieszkanka studencka, w której mogą znajdować się rodzynki groźne dla zdrowia. Został w nich wykryty pestycyd iprodion.

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega, że do sklepów trafiły rodzynki z Chile, które nie powinny być spożywane. Zawiera je produkt „Mieszanka studencka HAPS 30 g”. Produkt zawiera pestycyd, a właściwie jego pozostałość, która może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Mieszanka studencka z pestycydami – GIS wycofuje produkty z Żabki

Jeśli macie w domu wskazane powyżej rodzynki, Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, by ich nie spożywać, tylko zwrócić do sklepu. Dystrybutor mieszkanki studenckiej Żabka Polska sp. z o.o. zapewnia, że podejrzane partie produktu wskazane przez GIS są wycofywane ze sklepów. Przekazano również komunikat do placówek handlowych o konieczności usunięcia ww. towaru z sali sprzedaży, a kolejno jego zwrot do magazynów centralnych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania ww. partii mieszanki studenckiej z obrotu.

Na podstawie informacji przekazanych przez Niemcy do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) ustalono, że partia rodzynek pochodzących z Chile może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów – informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Informacje o wycofywanym produkcie:

  • Numer partii: 20000891, 20001326
  • Termin przydatności do spożycia: 18.10.2020, 06.12.2020
  • Dystrybutor Żabka Polska sp. z o.o.
  • MIESZANKA STUDENCKA HAPS 30G
GiS ostrzega - niebezpieczne rodzynki i mieszanka studencka HAPS w Żabce
GiS ostrzega – niebezpieczne rodzynki i mieszanka studencka HAPS w Żabce

Pestycydy i wycofany iprodion

Jak podają liczne źródła, iprodion, czyli popularny w ochronie wielu gatunków roślin uprawnych fungicyd z grupy dikarboksymidów, został wycofany z użycia na terenie Unii Europejskiej.  Fungicydy zawierające iprodion można było stosować do 5 czerwca 2018 roku.

Iprodion został sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza kategorii 2 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008. We wnioskach Urzędu wskazano, że iprodion należy sklasyfikować jako substancję rakotwórczą kategorii 1B.

Urząd argumentował, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo narażenia wód podziemnych na istotne metabolity iprodionu. Stwierdził także, że istnieje wysokie długoterminowe ryzyko dla organizmów wodnych. Ponadto w odniesieniu do jednego metabolitu, który wykryto w formie pozostałości w roślinach i zanieczyszczenia w materiale technicznym, Urząd stwierdził, że nie można wykluczyć możliwości wystąpienia genotoksyczności – pisze ogrodinfo.pl

Źródło zdjęcia:

  • GiS ostrzega – niebezpieczne rodzynki i mieszanka studencka HAPS w Żabce: GIS
  • Rodzynki i mieszanka studencka HAPS z Żabki – GIS ostrzega: Główny Inspektorat Sanitarny