Ruch drogowy, prawo jazdy

Badania dla seniorów, by zachować prawo jazdy? Unia Europejska chce zmian

Seniorzy mogą stracić prawo jazdy. Komisja Europejska pracuje nad zmianami prawnymi mającymi ograniczyć liczbę wypadków drogowych do zera. Europosłowie domagają się zwiększenia już w 2024 roku kontroli nad uprawnieniami do kierowania pojazdów. Starszych kierowców mogą czekać obowiązkowe badania lekarskie, by odnowić uprawnienia do kierowania pojazdem.

Jak jedziesz, dziadek! – być może nie usłyszmy już tego wkrótce na polskich drogach. Unia Europejska planuje reformę „Wizja Zero”, która do 2030 roku ma obniżyć liczbę śmiertelnych wypadków na drogach w UE aż o połowę, a do 2050 roku ma ich nie być w ogóle. W ramach tych planów, Komisja Europejska chce, aby seniorzy zachowali prawo jazdy pod warunkiem przechodzenia okresowych regularnych badań. Nie doprecyzowano wciąż jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy. Jak wyjaśnia Auto Świat, seniorzy wkrótce będą najpewniej traktowani jak kierowcy zawodowi, którzy oprócz wniosku i aktualnych badań lekarskich, muszą dostarczyć także orzeczenie psychologiczne.

Prawo jazdy w Unii Europejskiej. Nowe przepisy, badania i seniorzy pod kontrolą

Organy UE nadal pracują nad ostateczną formą dyrektywy ws. nowych praw jazdy wydawanych w UE. Początkowo mówiono o zaostrzeniu kontroli wobec kierowców już od 60. roku życia. Na grudniowym spotkaniu ministrów ds. transportu w krajach UE koncentrowano się jednak na kierowcach 70+. Zgodnie z postulatem Zielonych, mieliby m.in. regularnie przechodzić badania psychotechniczne oraz testy mające wykluczyć ewentualne problemy z koncentracją. Osoby powyżej 75. roku życia musiałyby przechodzić badania nawet co roku.

Przeciw temu występowała 7 grudnia m.in. europosłanka Elżbieta Łukacijewska – główna negocjatorka europejskich konserwatystów w sprawie zmian dotyczących prawa jazdy. Zapowiada walkę EPP, by “zachować mobilność i niezależność obywateli” bez narażania ich na “niepotrzebne przeszkody biurokratyczne”. Pojawiły się zarzuty, że nowe przepisy to dyskryminacja ze względu na wiek.

Kierowcy seniorzy mogą stracić prawo jazdy? Plany unii Europejskiej
Kierowcy seniorzy mogą stracić prawo jazdy? Plany Unii Europejskiej Pexels/Andrea Piacquadio

W grudniu 2023 na spotkaniu ministrów ds. transportu w UE (Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego) z proponowanych zmian finalnie usunięto propozycję skrócenia ważności prawa jazdy osób po 70. roku życia. To jednak nie koniec, seniorzy wciąż są na celowniku Komisji Europejskiej.

Aby uniknąć oskarżeń o dyskryminację, Bruksela rozważa, by przyszłości przy odnawianiu uprawnień co 15 lat kierowcy musieli składać po prostu “oświadczenie o zdolności do kierowania pojazdem”. Takie rozwiązanie popiera Rada Unii Europejskiej.

Niepewny jest jeszcze los obowiązku badań lekarskich przy odnawianiu uprawnień do kierowania. Ministrowie do spraw transportu z krajów członkowskich zgodzili się na zezwolenie krajom na wprowadzanie takich badań lekarskich, jednak zgodzili się też, że każdy kraj może zdecydować, iż to sam kierowca w ramach samooceny będzie stwierdzał, czy jego zdrowie pozwala na prowadzenie pojazdów

– pisał Onet na początku grudnia 2023 roku.


Seniorzy na drogach. Ile wypadków powodują osoby starsze?

Czy rzeczywiście przysłowiowi „dziadek i babcia” są niebezpieczni na drogach? Jak pokazują policyjne statystyki, najwięcej wypadków w Polsce powodują kierowcy w wieku 25-39 oraz 40-59. Jednocześnie starsi kierowcy powodują poważniejsze wypadki, także ze skutkiem śmiertelnym. Co ciekawe, starszym kierowcom rzadziej zdarza się niedostosowanie prędkości do warunków, niezachowanie odpowiedniego odstępu czy prowadzenie pojazdu po alkoholu.

Na regularne badania kierowców seniorów nie zgadzają się politycy niemieccy. Jak jednak zwraca uwagę Onet, powołując się na Federalny Urząd Statystyczny, to właśnie ci kierowcy są w Niemczech prawdziwym utrapieniem. W 2022 roku osoby w wieku powyżej 65. lat stanowiły dwie trzecie (69 proc.) winnych ciężkich wypadków, w których brały udział. W przypadku kierowców w wieku powyżej 75 lat było to nawet 77 proc. Jednocześnie seniorzy biorą udział w wypadkach drogowych znacznie rzadziej, a statystycy wyjaśniają, że bierze się to z faktu, iż osoby starsze dużo rzadziej niż młode są uczestnikami ruchu drogowego, bo w większości nie jeżdżą do pracy.

Ze statystyk wynika, że najczęstsze przyczyny wypadków różnią się w poszczególnych grupach wiekowych. Seniorzy za kółkiem częściej niż młodzi kierowcy odpowiadają za wymuszenie pierwszeństwa, a także błędy przy skręcaniu, zawracaniu lub cofaniu

– informuje Onet.

Źródło: Poradnik Zdrowie, Auto Świat, Onet, Komisja Europejska

Więcej wiedzy? Zobacz Instagram i Facebook