Ilu Polaków zginęło w czasie II wojny światowej? Szacunki i dane

Ilu Polaków zginęło w czasie II wojny światowej? Okazuje się, że dane i szacunki są bardzo rozbieżne. Czy liczba ofiar jest możliwa do oszacowania?