Noblista Roger Penrose: „Wszechświat czeka kolejny Wielki Wybuch”

Wielki Wybuch to początek i koniec wszechświata? Noblista Roger Penrose przewiduje kolejny Big Bang, czego dowodem są czarne dziury i „Hawking Points”.