Życie na Ziemi i jego kosmiczne pochodzenie. Materia organiczna znaleziona na asteroidzie Itokawa

Życie na Ziemi pochodzi z kosmosu? Materia organiczna na planetoidzie Itokawa

Czy życie na Ziemi pochodzi z kosmosu? Naukowcy zdobyli dowód, który może ostatecznie potwierdzić tę hipotezę. Sonda Hayabusa dostarczyła na Ziemię kosmiczny pył z planetoidy Itokawa i została w nim odkryta materia organiczna.

Naukowcy są coraz bardziej pewni, że życie na Ziemi pochodzi z kosmosu. W 2010 roku japońska sonda kosmiczna Hayabusa (“sokół wędrowny”) dostarczyła na Ziemię pył z powierzchni planetoidy Itokawa. Po latach badań, międzynarodowy zespół naukowców ogłosił, że w kosmicznym pyle odkryto materię organiczną. Jest konieczna do stworzenia życia takiego jak na naszej planecie. Naukowcy są pewni, że jej dalsze badania pozwolą dowiedzieć się wiele o powstawaniu życia i warunkach koniecznych do jego ewolucji.

Co ciekawe, sonda dostarczyła na Ziemię 1500 ziaren kosmicznego pyłu. Materię organiczną wykryto na jednym ziarenku pyłu, które nazwano Amazon.

Wewnątrz tego jednego ziarna pyłu, w odległości zaledwie 0,01 mm od siebie, naukowcy znaleźli ogrzewaną i nieogrzewaną materię organiczną. – wyjaśnia spidersweb.pl.

Życie na Ziemi – istniejemy dzięki asteroidom?

Itokawa, czyli planetoida klasy S, jest obiektem bogatym w krzem. Właśnie tego typu obiekty najczęściej wpadają w ziemską atmosferę, co podkreślają badacze z brytyjskiej uczelni Royal Holloway. Możliwe, że to właśnie takie ciało niebieskie może być źródłem życia na Ziemi. Wiele źródeł i mediów pisze o wspomnianej materii organicznej z Itokawy jako o „dowodzie” i „naukowej sensacji”.

Jak czytamy na Focus.pl, badanie próbek z Itokawy wykazało, że na jej powierzchni obecna jest woda oraz materia organiczna, „której chemiczne bloki mogły być prekursorami życia na Ziemi”. Udowodniono, że planetoida przechodzi ewolucję od miliardów lat i absorbuje materię organiczną ze źródeł pozaziemskich.

Naukowcy dowiedzieli się również, że Itokawa w przeszłości ogrzewała się do nawet 600 stopni Celsjusza, co spowodowało osuszanie i pękanie. W końcu jednak wystygła i zlepiła się, ponownie nawadniając się wodą z bogatych w węgiel meteorytów. Co ważne, procesy zachodzące na Itokawie przypominają procesy, które zachodziły również na Ziemi.

Biblijne „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” ma paradoksalnie dużo wspólnego z naukowymi faktami. Eklezjastyczno-literacki proch z Pisma Świętego w nauce o początkach istnienia wszechświata przybiera formę bogatego w organiczną chemię kosmicznego pyłu – pisze Focus.pl

Nie tylko na powierzchni planetoidy Itokawa odkryto materię organiczną ze źródeł zewnętrznych. Znaleziono ją także, gdy sondy odwiedziły asteroidy Ryugu i Bennu. Badacze twierdzą, że „mieszanie się materii jest powszechnym procesem w Układzie Słonecznym”.

Skąd pochodzi życie na Ziemi? Kosmiczne teorie i panspermia

Od dawna wielu naukowców twierdzi, że życie na Ziemi pochodzi z kosmosu. Przykładem jest np. Profesor Wickramasinghe, który zajmuje się powstawaniem złożonych związków węgla w międzygwiazdowych obłokach pyłu i twierdzi, że “wszyscy jesteśmy kosmitami i dzielimy kosmiczne pochodzenie”. Jego zdaniem, ewolucja życia na naszej planecie była pod silnym wpływem związków biochemicznych pochodzących spoza Ziemi. Twierdzi, że to komety są nośnikiem życia w kosmosie i to właśnie one mogły przetransportować na Ziemię aminokwasy oraz wirusy, nakierowując istniejące już organizmy na nowe tory ewolucji. Podobnego zdania są badacze z Instytutu Przyszłości Ludzkości Uniwersytetu Oksfordzkiego. Twierdzą, że ewolucja życia na Ziemi w wielu przypadkach była uzależniona od serii mało prawdopodobnych i rewolucyjnych zmian. Co więcej, profesor Wickramasinghe w pracy Cause of Cambrian Explosion – Terrestrial or Cosmic?” (“Powody eksplozji kambryjskiej – ziemskie czy kosmiczne?”) pisze, że życie na Ziemi w oceanach zaczęło się dynamicznie rozwijać mniej więcej pół miliarda temat, gdy „spadł deszcz pozaziemskich retrowirusów”.

Wirusy dodały całe nowe sekwencje DNA do ziemskich genomów, powodując dalsze zmiany mutagenne. Możliwe jest nawet, że w lodowych bolidach dotarły do nas w ten sposób nawet całe jaja kalmarów i ośmiornic – czytamy na łamach urania.edu.pl

Źródła: Nature, National Geographic

https://sciencesprings.wordpress.com/2021/03/05/from-science-alertau-for-the-first-time-organic-matter-crucial-for-life-…

Opublikowany przez ScienceSprings Piątek, 5 marca 2021

Water and Organic Matter Found on Asteroid Leaves Experts Stumped/ A discovery that could re-write the history of life…

Opublikowany przez Intergalactical Space Piątek, 5 marca 2021

Źródło zdjęcia:

  • Życie na Ziemi i jego kosmiczne pochodzenie. Materia organiczna znaleziona na asteroidzie Itokawa: urikyo33 z Pixabay