Czy istnieje wymiar lustrzany? Fizyka zakłada, że światy równoległe i inne wymiary mogą istnieć

Wymiar lustrzany istnieje? Naukowcy: “czas się w nim cofa”

Koncept multiwersum Marvela to nie jedynie science fiction? Naukowcy twierdzą, że prawdopodobnie istnieje wymiar lustrzany do naszego, w którym czas biegnie do tyłu. Czy możliwe, że odkryjemy wkrótce światy równoległe i inne wymiary?

Międzynarodowy zespół fizyków teoretycznych doszedł do zaskakujących wniosków. Całkiem prawdopodobnie, że istnieje wymiar lustrzany do naszego, który roboczo nazwali „anti-universe”. Podejrzewają, że w momencie Wielkiego Wybuchu, czas zaczął się w nim cofać. Jak wyjaśniono na łamach „Live Science”, istnienie hipotetycznego wymiaru lustrzanego mogłoby wyjaśnić wiele kwestii związanych z ciemną materią, która wypełnia nasz wszechświat w 95%.

Wymiar lustrzany i ciemna materia. Multiwersum istnieje?

Fizycy swoje przemyślenia opublikowali na łamach „Annals of Physics”. Hipotezę oparli na symetrii CPT, zakładającej, że czas i trzy wymiary przestrzeni mają swoje symetryczne odbicia, gdzie ich wartości są ujemne. Są zdania, że wymiar lustrzany „wypełniony jest odwrotnie naładowanymi cząsteczkami do naszych, które cofają się w czasie”. Dodali, że w wymiarze lustrzanym ciemna materia byłaby stworzona z całkowicie nowego rodzaju neutrin.

Wciąż niewiele wiemy o ciemnej materii i nie mamy pojęcia nawet czym ona jest. Jeśli jednak zyskamy taką wiedzę, może przynieść to odkrycie lustrzanego wymiaru, w którym czas się cofa – pisze Futurism.

Neil Turok z Perimetery Institute for Theoretical Physics w Ontario uważa, że jest to teoria koherentna i sensowna, ponieważ „opiera się na znanych polach i cząstkach zamiast zakładać istnienie czegoś nowego, co dopiero trzeba będzie odkryć”. 

Inne wymiary i wszechświat równoległy. Fizyka czy science fiction?

Czy w ogóle istnieją inne wymiary i światy równoległe? Irlandzki fizyk Edmund Fournier d’Albe już na początku XX wieku stwierdził, że istnieje nieskończenie wiele wszechświatów w różnych skalach, a niektóre z nich mogą być mniejsze od atomów. Istnienie multiwersum zakładał również Stephen Hawking.

Stephen Hawking wraz z Thomasem Hertogiem z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven zaprezentowali model, zgodnie z którym nieskończony wieloświat ogranicza się do mniejszej liczby możliwych wszechświatów. Hipoteza dotyczy tzw. wiecznej inflacji. Sugeruje, że może istnieć wiele, być może nieskończenie wiele, wszechświatów pojawiających się i rosnących przez cały świat. Nigdy nie będziemy w stanie do nich dotrze, bo oddalają się one od nas zbyt szybko – wyjaśnia Chip.pl.

W 1992 r. Lee Smolin z Perimeter Institute for Theoretical Physics w Waterloo stwierdził natomiast, że „wszechświaty mogą się rozmnażać i ewoluować podobnie jak żywe organizmy”, a wszechświat matczyny tworzy wszechświaty potomne. Zasugerował nawet funkcjonowanie „kosmologicznej selekcji naturalnej”, która w multiwersum faworyzuje takie wszechświaty jak nasz. Jego zdaniem, każdy kolejny wszechświat miałby inne właściwości fizyczne i przypominałby mutację genetyczną swojego pierwowzoru.

Tadeusz Lesiak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie już w 2004 roku pisał o łamaniu symetrii parzystości przestrzennej i lustrzanym odbiciu procesów fizycznych. Sugerował, że istnieje „lustrzane neutrino”. Nie da się więc wykluczyć istnienia lustrzanych galaktyk, gwiazd, planet, a może nawet żywych istot. Co więcej, obserwacje obiektów występujących w otoczce  naszej  Galaktyki, a znanych pod  angielskim akronimem MACHO, uważa za poszlaki sugerujące, że niektóre obiekty astrofizyczne mogą być lustrzane.

Obecność lustrzanego świata możnaby znacznie wyraźniej wykazać dla bozonu  Higgsa, dotąd niezaobserwowanej jeszcze doświadczalnie cząstki skalarnej,której oddziaływanie z innymi cząstkami elementarnymi nadawałoby masę tym ostatnim. Aż połowa cząstek Higgsa powinna rozpadać się, przechodząc do lustrzanego świata – napisał Tadeusz Lesiak.

Źródło: Futurism, National Geographic, Tadeusz Lesiak – „Czy istnieją światy lustrzane?”

Źródło zdjęcia:

  • Czy istnieje wymiar lustrzany? Fizyka zakłada, że światy równoległe i inne wymiary mogą istnieć: Pixabay/geralt