Wirus hybrydowy - zaskakujące wyniki eksperymentu

Powstał wirus hybrydowy. “Eksperyment, groźniejsze infekcje”

Wirusolodzy z University of Glasgow w Szkocji przeprowadzili eksperyment, w wyniku którego wirus grypy i RSV połączyły się w jeden patogen. Powstał groźny wirus hybrydowy. Wyniki badań opublikowano na łamach „Nature Microbiology”.

W warunkach laboratoryjnych powstał zaskakujący wirus hybrydowy. Połączono ze sobą dwa wirusy – grypy A i syncytialny wirus oddechowy RSV. Okazało się, że jeden wirus pochłonął drugi patogen dla własnych korzyści, by łatwiej omijać komórki odpornościowe organizmu. Wirus stając się hybrydą, zwiększył swoje szanse na przeżycie. Naukowcy podkreślają, że ten typ wirusa hybrydowego nie został nigdy wcześniej opisany.

Wirus hybrydowy kontra ukłąd odpornościowy – jak “koń trojański”

Jeden z autorów badania wirusolog Pablo Murcia, w rozmowie z “The Guardian”, zwrócił uwagę, że wirus hybrydowy powstał z wirusów z zupełnie różnych rodzin, łącząc się genomami i zewnętrznymi białkami. Eksperyment, w ramach którego powstał hybrydowy wirus, miał na celu badanie interakcji między wirusami podczas infekcji. Naukowcy chcą lepiej zrozumieć transmisję patogenów oraz ich zachowanie.

Podczas eksperymentu ludzkie komórki płuc zostały wystawione na działanie obu wirusów, jak również każdego wirusa z osobna. W wyniku badania mikroskopowego ujawniono, że utworzyła się hybryda z obu cząstek wirusa. Odkryto także, że gdy te dwa wirusy łączą siły, wirus grypy A wydaje się infekować większą liczbę i szerszy zakres ludzkich komórek – wyjaśnia Radio ZET.

Wirus grypy wykorzystał RSV do ominięcia układu odpornościowego i rozprzestrzeniania się na komórki  pozbawione receptorów grypy.  Jak wyjaśnili naukowcy, „wirus grypy wykorzystał cząsteczki drugiego wirusa na zasadzie konia trojańskiego”. W ten sposób wirus przemieszczał się skuteczniej w drogach oddechowych, wywołując groźniejszą dla człowieka infekcję. Wirus grypy A znacznie ograniczył zdolność wirusa RSV do replikacji. Jednocześnie wirus RSV nie potrafi wykorzystać glikoprotein wirusa grypy do infekowania komórek płuc.

Co istotne, eksperyment ograniczał się do warunków laboratoryjnych, które “nie mogą w pełni uchwycić przestrzennej i fizjologicznej złożoności całego układu oddechowego”.

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych oraz prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń” dr Paweł Grzesiowski wyjaśnił, że wirus hybrydowy wykazuje zdolność do omijania układu odpornościowego oraz infekowania komórek płuc, co może prowadzić do cięższego przebiegu choroby. Przypomniał, że do zakażeń układu oddechowego więcej niż jednym wirusem dochodzi dość często. Nie ma jednak jasności jakie mogą być tego skutki.

Wirus RSV przenika głębiej do płuc aniżeli wirus grypy sezonowej, jeśli tak będzie także w przypadku tej infekcji, grypa może mieć cięższy przebieg – ostrzega wirusolog z University of Leeds Stephen Griffin Pablo Murcia.

Źródło zdjęcia:

  • Wirus hybrydowy – zaskakujące wyniki eksperymentu: Pexels/CDC