Unia Europejska i Komisja Europejska - nowy projekt - europejska płaca minimalna. Zapomnieli, że szaleje koronawirus w Europie?

Komisja Europejska i nowy projekt: europejska płaca minimalna

Unia Europejska i Komisja Europejska wprowadzają kolejne kontrowersyjne pomysły i dyrektywy. Tym razem na państwa członkowskie ma zostać narzucona „europejska płaca minimalna”, którą zapowiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Unia Europejska walczy o sprawiedliwe wynagradzanie pracowników, które „umożliwi godne życie, niezależnie od kraju zatrudnienia”. Ma też zmniejszyć się poziom ubóstwa i zniwelować dumping w zakresie płac na europejskim rynku pracy. Jak to osiągnąć? KE zapewnia, że umożliwi to europejska płaca minimalna. Pracodawcy twierdzą, że projekt Komisji Europejskiej, jeśli wejdzie w życie, powinien mieć formę zalecenia lub rekomendacji, a nie dyrektywy.

Konfederacja Lewiatan kontra Komisja Europejska

Portal Money.pl wyjaśnia, że jeśli wejdzie w życie europejska płaca minimalna, to wówczas nastąpi wzrost płacy minimalnej, a tym samym wzrost kosztów pracowniczych. Tym samym zostanie mniej pieniędzy na rozwój firm, co wpłynie negatywnie na PKB oraz konkurencyjność firm.

Portal biznesinfo.pl informuje, że jednym z głównych przeciwników unijnej płacy minimalnej jest Konfederacja Lewiatan, która twierdzi, że projekt dyrektywy UE mającej zapewnić jednolite standardy ustalania płacy minimalnej w unijnych krajach, budzi wiele wątpliwości. Zwraca uwagę, że inicjatywa KE zbytnio ingeruje w rozwiązania w poszczególnych krajach i ogranicza ich autonomię.

Konfederacja apeluje o dyskusję na temat skutecznych mechanizmów ustalania wysokości płacy minimalnej oraz wzmocnieniem roli partnerów społecznych. Czy Komisja Europejska będzie chciała wprowadzić zmiany w projekcie?

Inicjatywa Komisji Europejskiej ignoruje zdecydowany sprzeciw europejskiego środowiska biznesowego, w tym BusinessEurope, której członkiem jest Konferencja Lewiatan, wobec prawnej ingerencji w autonomię partnerów społecznych i swobodę negocjacji umów zbiorowych dotyczących wynagrodzeń – ocenił dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki. (Money.pl)

Płaca minimalna w Europie

Portal bezprawnik.pl przypomina, że obecnie tylko w 6 krajach Wspólnoty Europejskiej nie obowiązuje minimalna pensja regulowana na poziomie krajowym. Stawki są ustalane w drodze porozumień z przedstawicielami poszczególnych branż. W pozostałych państwach pensja minimalna ma zróżnicowaną wysokość.

Źródło zdjęcia: