Podatek za psa w 2024 roku. Ile wynosi? Kto musi płacić?

Podatek od psa w 2024 roku. Opłata w górę

Podatek od psa w Polsce. Zmiana przepisów podatkowych od 1 stycznia 2024 roku. Opłata za posiadania psa wzrosła. Kto musi zapłacić i kto jest zwolniony z opłaty? Najważniejsze informacje o podatku od psa.

Właściciele psów w Polsce dostaną po kieszeni. Podatek od psa  od 1 stycznia 2024 roku idzie w górę. Jak wyjaśnia Gazeta Prawna, wpływy z podatku od psa zasilają budżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tej daniny jest wójt, burmistrz, bądź prezydent miasta. Jak dodaje infor.pl, “opłata od posiadania psów formalnie nie jest podatkiem jednak spełnia podobną funkcję”.

Więcej wiedzy? Zobacz Instagram i Facebook

Podatek od psa. Wyższe opłaty w 2024 roku

Kto musi płacić podatek od psa? Jak wyjaśniono na stronach rządowych, podatek samorządowy, który ustawowo nazywany jest opłatą za posiadanie psa, musi zapłacić „każdy kto ma psa i mieszka w gminie, która ustaliła taką opłatę”. Dokładne informacje kto musi zapłacić za posiadanie psa znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej konkretnej gminy.

Wyższy podatek za psa w 2024 roku, Foto: Pixabay/PicsbyFran

W zeszłym roku maksymalna opłata za posiadanie psa wynosiła 150,93 zł. Jednak od 1 stycznia 2024 roku gminy mogą podnieść podatek od psa do maksymalnie 173,57 zł. Niektóre gminy zwalniają z opłaty za psa osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem.

Kto nie musi płacić podatku za psa? Z opłaty zwolnione są osoby posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności (gdy pies jest zwierzęciem asystującym), posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub mają więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Jeśli ktoś spełnia te warunki, a ma więcej psów, za  drugiego i kolejne zapłaci podatek.

Za 1 lub 2 psy nie płacą osoby płacące podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Zapłacą jedynie za trzeciego i kolejne psy.

Co istotne, podatek od posiadania psa musi zapłacić posiadacz czworonoga, a nie jego właściciel, ponieważ w wielu przypadkach udowodnienie prawa własności psa jest trudne, czy wręcz niemożliwe

– informuje Gazeta Prawna.

Kiedy i gdzie opłacić podatek za posiadanie psa?

O dokładnym terminie opłaty za posiadanie psa decyduje gmina. Płaci się go w kasie gminy, przelewem na konto gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta). Podstawą prawną podatku od psa jest Art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70). Dostępny jest tutaj.