Czarnobyl i skutki katastrofy. Walery Bezpałow, Aleksiej Ananienko i Borys Baranow uratowali świat. Katastrofa w Czarnobylu i informacje

Katastrofa w Czarnobylu. Ukraina podaje ile osób ma status poszkodowanych

Katastrofa w Czarnobylu i nowe dane podane oficjalnie przez ukraiński resort polityki socjalnej. Ponad 1,7 mln mieszkańców Ukrainy ma obecnie status poszkodowanych w związku z katastrofą w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Wciąż trwa dyskusja ile wynosi liczba ofiar śmiertelnych katastrofy i ile osób zachorowało na nowotwory.

Katastrofa w Czarnobylu – ile żyje na Ukrainie osób poszkodowanych przez tragedię w elektrowni? Rząd ukraiński oficjalnie informuje, że ponad 1,7 mln mieszkańców Ukrainy ma obecnie status poszkodowanych w związku z katastrofą w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ponad 1818 tysięcy osób, spośród uznanych za poszkodowane, to bezpośredni uczestnicy likwidacji skutków katastrofy. Podano, że 56 tysięcy likwidatorów to osoby z niepełnosprawnością.

Ile osób ucierpiało na Ukrainie w wyniku katastrofy w Czarnobylu?

Jak informuje Polsat News, osoby ze statusem poszkodowanych otrzymują od ukraińskiego rządu zniżki. Z budżetu państwowego finansowane są dla nich programy pomocowe. Potwierdzono, że fundusz ma w tym roku zostać zwiększony o ponad 400 mln hrywien.

Ok. 1 mln 535 tys. to pozostałe osoby, które ucierpiały w związku z katastrofą, ok. 49 tys. z nich to ludzie z niepełnosprawnością – podaje Polsat News.

Katastrofa w Czarnobylu – jaka liczba ofiar katastrofy?

26 kwietnia 1986 doszło do wybuchu reaktora nr 4 w elektrowni atomowej Czernobylskaja koło Prypeci na Ukrainie. Tragedia wydarzyła się w trakcie testu, który miał służyć poprawie bezpieczeństwa. Wybuch rozsadził rdzeń reaktora i zerwał przykrywającą go, ważącą 2 tys. ton, stalową płytę. Władze ZSRR starały się ukryć katastrofę i bagatelizować jej skutki.

Ile osób został naprawdę poszkodowanych? Nigdy nie uda się tego dokładnie oszacować, bo substancje radioaktywne dotarły m.in. nad Skandynawię, Europę Środkową (w tym Polskę), Grecję oraz Włochy. Szacuje się, że wciążbędą zabijały także w następnych latach, powodując choroby nowotworowe.

Jak podaje Polskie Radio, skażeniu uległo 9 proc. powierzchni Ukrainy. Z powodu odniesionych ran i w wyniku napromieniowania zginęło 31-54 pracowników elektrowni i strażaków próbujących ugasić pożar.

Ile osób zginęło po latach w wyniku chorób nowotworowych? Kate Brown, autorka książek Plutopia oraz Czarnobyl. Instrukcje przetrwania szacuje, że tylko na Ukrainie mogło umrzeć do 150 000 osób. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pisze natomiast o 9 tys. zgonów spowodowanych m.in. napromieniowaniem. Jak czytamy na cordis.europa.eu, “tylko na obszarze Białorusi, Rosji i Ukrainy w latach 1990-2004 wypadek spowodował śmierć dodatkowo około 200 000 osób”.

Organizacje antynuklearne twierdzą natomiast, że liczba ofiar śmiertelnych może wynosić kilka milionów, chociaż nie jest to potwierdzone oficjalną dokumentacją. Dr Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki w rozmowie z Wirtualną Polską informuje, powołując się na raport organizacji International Agency for Research of Cancer, że 0,01% wszystkich przypadków raka może być skutkiem promieniowania po awarii czarnobylskiej. 

2 osoby zmarły podczas awarii: jedna zabita przez wybuch, druga wskutek ataku serca. Trzecia osoba zmarła następnego ranka wskutek oparzeń termicznych. Wśród pracowników i strażaków którzy otrzymali w krótkim czasie wysokie dawki promieniowania 28 zmarło w ciągu pierwszych czterech miesięcy po awarii wskutek ostrej choroby popromiennej. Stąd liczba wczesnych zgonów spowodowanych przez awarię w Czarnobylu wynosi 31 – podaje Focus.pl.

Katastrofa w Czarnobylu i zachorowania na raka

Katastrofa w Czarnobylu to wciąż rosnąca zachorowalność na nowotwory. W latach 1988-1998 wskaźnik zachorowań na raka tarczycy podwoił się, a do 1994 r. na skażonych terenach Rosji uległ potrojeniu. Skutki katastrofy nie ograniczają się jedynie do raka tarczycy. Inne schorzenia tarczycy spowodowały pojawienie się zróżnicowanego zestawu chorób układu endokrynologicznego. Jak informuje CORDIS, “od dwóch do czterech razy wzrosły wskaźniki zachorowań na białaczkę, inne nowotwory, choroby układu oddechowego, trawiennego i krwionośnego, a także odpornościowego. Ponieważ reakcja immunologiczna uległa zakłóceniu, wiele osób dotyka tak zwany “czarnobylski AIDS”, powodując, że nowo narodzone “normalne” dzieci ulegają infekcjom 2,9 razy częściej niż zwykle”.

W Europie Środkowej i Północnej wpływ skażenia na układ rozrodczy i moczowo-płciowy jest widoczny pod postacią zwiększonej liczby przypadków niskiej wagi urodzeniowej i martwych urodzeń. Po katastrofie w Czarnobylu na tym obszarze wzrosła też częstotliwość występowania zespołu Downa oraz wad wrodzonych, takich jak bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa, wady rozwojowe serca i ośrodkowego układu nerwowego oraz rozszczep podniebienia i wargi – czytamy na cordis.europa.eu.

Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan w 2006 roku poinformował, że katastrofa w Czarnobylu sprawiła, że leczenia wymaga 3 miliony dzieci i ostrzegł, że w wyniku promieniowania w kolejnych latach nadal będą chorowały tysiące osób “w całej Europie, od Skandynawii, przez Europę Zachodnią, aż na południe, gdzie Turcja rozpościera się na granicy między Europą i Azją, a nawet dalej”.

Źródło zdjęcia:

  • Czarnobyl i skutki katastrofy. Walery Bezpałow, Aleksiej Ananienko i Borys Baranow uratowali świat. Katastrofa w Czarnobylu i informacje: Wikimedia Commons/Jason Minshull