NASA ogłasza porozumienie Artemis Accords - szykuje się międzynarodowa pokojowa współpraca na Księżycu

NASA: 8 krajów podpisało porozumienie ARTEMIS ACCORDS o eksploracji Księżyca

Eksploracja kosmosu i Księżyca to kolejne zapowiadane plany i projekty, które lada moment wejdą w życie. Czy kosmiczne surowce i odkrycia nie będą przyczyną konfliktu? Aby zapanował “pokój w galaktyce”, NASA opracowała zestaw wytycznych Artemis Accords.

Ruszają kolejne plany i projekty związane z eksploracją Księżyca, a misja kosmiczna Artemis staje się faktem. Wiadomo już, że nie będzie to jednorazowy lot na Księżyc, ale szykuje się intensywne użytkowanie Srebrnego Globu. Jak uniknąć potencjalnego konfliktu? NASA przygotowała zestaw wytycznych Artemis Accords, by uniknąć ewentualnych tarć między krajami planującymi działania związane z Księżycem.

Księżyc i plany NASA

Amerykańska Agencja Kosmiczna poinformowała, że porozumienie Artemis Accords podpisało już 8 agencji kosmicznych z całego świata. Jim Bridenstine z NASA zapowiada, że to początek największej międzynarodowej koalicji dotyczącej eksploracji Księżyca, która zapewni „pokojową i prosperującą kosmiczną przyszłość”. Kolejne kraje mają dołączyć do porozumienia już w najbliższych miesiącach.

Porozumienie Artemis Accords - NASA walczy o pokój w kosmosie
Porozumienie Artemis Accords – NASA walczy o pokój w kosmosie

Porozumienie Artemis Accords zakłada wspólne pokojowe wykorzystywanie Księżyca i wzmocnienie traktatu o kosmosie z 1967 roku (Outer Space Treaty). Poza NASA, Artemis Accords podpisały agencje kosmiczne Australii, Kanady, Włoch, Japonii, Luksemburga, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Wielkiej Brytanii. Na liście nie ma Indii i Chin, które również mają plany związane z eksploracją Srebrnego Globu i planują rozwój kosmicznego górnictwa w ramach Origin Space.

Zasady porozumienia Artemis Accords:
 • Peaceful Exploration
 • Transparency
 • Interoperability
 • Emergency Assistance
 •  Registration of Space Objects
 • Release of Scientific Data
 •  Preserving Heritage: 
 •  Space Resources
 •  Deconfliction of Activities 
 •  Orbital Debris

Porozumienie Artemis Accords zakłada, że wszystkie działania w ramach programu Artemis muszą mieć wyłącznie pokojowy i w pełni transparentny charakter (Peaceful Exploration, Transparency). Wszyscy, którzy podpisali porozumienie, zobowiązują się do wspierania wspólnych projektów, w celu zapewnia ich bezpieczeństwa i ciągłości (Interoperability). Co więcej, naukowe informacje zdobyte w ramach programu muszą być ogólnodostępne dla całego świata, by każdy mógł w przyszłości dołączyć do programu Artemis (Release of Scientific Data).

Obowiązkiem jest również dbanie o zachowanie kosmicznego dziedzictwa (Rreserving Heritage). Priorytetem ma być wydobywanie i utylizacja kosmicznych surowców w sposób bezpieczny i zgodny z Outer Space Treaty (Space Resources). Działania państw, które podpisały porozumienie, mają być prowadze w sposób, który zapobiegnie przyszłym konfliktom (Deconfliction of Activities). Muszą również zadbać o ograniczenie odpadów w przestrzeni kosmicznej (Orbital Debris).

Misja kosmiczna Artemis

Kosmiczna misja Artemis jest w przygotowaniu i zbierane są niezbędne fundusze. NASA planuje wysłać ludzi na Księżyc do 2024 roku, ale będzie to cel trudny do zrealizowania, gdyż nieustannie dochodzi do licznych opóźnień, które spowodował m.in. koronawirus. Potwierdzono, że w ramach zapowiadanej misji kosmicznej, wkrótce na Księżycu stanie pierwsza kobieta.

Porozumienie Artemis Accords podpisały agencje kosmiczne:

 • NASA
 • Włoska Agencja Kosmiczna ASI
 • Australian Space Agency
 • Kanadyjska Agencja Kosmiczna CSA ASC
 • Japońska Agencja Aerokosmiczna JAXA
 • Luxembourg Space Agency (LSA)
 • United Arab Emirates Space Agency
 • UK Space Agency

Źródło zdjęcia: